ONC APP

Menu

ONC APP

Menu

Kies een afdeling


Academisch vwo


De afdeling VWO bereidt je voor op een studie in het wetenschappelijk onderwijs. Het vwo- onderwijs op het ONC Parkdreef is er dus op gericht om voor jouw een soepele doorstroom mogelijk te maken naar de universiteit.

Uitgangspunt is dat je eigenaar worden van hun eigen leerproces. Wij doen dat door je veel individuele aandacht te geven, de mentor heeft hierbij een belangrijke rol. We bieden onderwijs op maat aan en we dagen je uit om naast het reguliere schoolwerk, je talent te ontwikkelen.

In het lesprogramma werken we ook aan het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om later een universitaire studie goed te kunnen afronden. Je leert plannen en vooruit kijken, je leert je eigen keuzes maken en je denkt samen met de mentor en medeleerlingen na over je vorderingen, over wat goed gaat en over wat je nog moet verbeteren.

Verder is het belangrijk dat je leert samenwerken op verschillende niveaus. In de onderbouw zijn er bijvoorbeeld projecten voor leerjaar 1, 2 en 3 tegelijk: je leert zo van elkaar en je leert een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven te benaderen. In de bovenbouw bieden we enkele vakken aan in clustergroepen, waarbij leerlingen uit het vierde en vijfde leerjaar gezamenlijk lessen volgen. Dit biedt niet alleen mogelijkheden om te versnellen maar ook ruimte voor extra hulp als je moeite hebt met de leerstof.

Dynamische havo

    


De afdeling havo is dynamisch. Zo krijg je les in een lokaal, maar ben je ook bezig buiten het lokaal. Bijvoorbeeld met stages bij het bedrijfsleven en uitwisselingsprogramma’s met verschillende Europese steden.

In het lesprogramma besteden we ook aandacht aan duurzaam ondernemen. Hierbij zet je je eigen bedrijfje op en prijs jij je product aan bij leerlingen, ouders en docenten.

Verder vinden wij het belangrijk dat je werkt aan het ontwikkelen van je talenten. Zo kun je kiezen voor de sportklas, research & technology of entertainment.

Het ONC Parkdreef is een havo competentschool. Dit betekent dat je leert plannen, presenteren, samenwerken en reflecteren. Belangrijke vaardigheden die je later veel nodig zal hebben.

Actieve mavo

    

Brugklas
Eerst komt de leerling in de brugklas. Op grond van de toelatingsgegevens, maken we een indeling in mavo/havo- en havo/vwo-brugklassen. Leerlingen met een vwo-advies komen apart in een vwo-brugklas.

In klas 1 is er veel aandacht voor het wennen aan de middelbare school. Behalve dat de leerlingen kennismaken met alle nieuwe vakken, leren zij ook allerlei vaardigheden die zij in het vervolgonderwijs nodig hebben. Hoe kun je bijvoorbeeld het beste leren en je huiswerk plannen. Ook is er aandacht voor thema's als omgaan met stress, pesten en respect. 

Onder- en bovenbouw
De eerste twee jaar van de mavo vormen de onderbouw. Iedere leerling volgt dezelfde vakken. Het derde en vierde leerjaar van de mavo vormen de bovenbouw. De leerlingen volgen verplichte vakken en keuzevakken. Ze kunnen hun vakkenpakket zodanig samenstellen dat er een ruime keus aan vervolgopleidingen mogelijk blijft. Door middel van mentorlessen, toneel, projecten en maatschappelijke oriëntatie leren de leerlingen veel vaardigheden die nodig zijn voor hun vervolgopleiding. De mavo zorgt voor een goede aansluiting op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de havo.

Examen
In de derde klas starten ook de schoolexamens. Het schoolexamen (Programma van Toetsing en Afsluiting) is dat deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen. In klas 4 doet de leerling eindexamen.

Doorstroom van mavo naar havo
Samen met de leerling bekijken we of doorstroming naar de havo een mogelijkheid is. We stimuleren de leerlingen die over de motivatie en de mogelijkheden beschikken om door te stromen naar de havo. Er zijn aparte gesprekken met de decanen van de mavo en de havo. In de lessen loopbaanoriëntatie en met extra lessen worden de leerlingen voorbereid op de overstap naar het hogere niveau.ONC APP

Menu

Bekijk de plattegrond
BeganegrondEerst verdiepingTweede verdieping

ONC APP

Menu

ONC APP

Menu

ONC APP

Menu

Kies een vak


Close

Er zijn in het Nederlandse taalgebruik vele spreekwoorden en uitdrukkingen.

Deze spreekwoorden en uitdrukkingen verrijken ons taalgebruik. Ze vatten vaak in één zin een toestand of situatie samen waarvoor je anders veel meer zinnen nodig zou hebben om ze uit te leggen.

Hoeveel spreekwoorden over honden ken jij?


 • 1.) Blaffende honden bijten niet.

  • Iemand die zich dreigend voordoet,
   zal zijn dreiging niet waarmaken.
 • 2.) Commandeer je hond en blaf zelf.

  • Je hebt mij niets te bevelen
 • 3.) De hond in de pot vinden.

  • Al het eten op vinden.
 • 4.) Wie zich voor hond verhuurt,
  moet de botten kluiven.

  • Wie zich onderdanig gedraagt,
   wordt als knecht behandeld.
 • 5.) Hij is bekend als de bonte hond.

  • Hij is zeer berucht.
 • 6.) Wie een hond wil slaan, heeft licht
  een stok gevonden.

  • Voor iets kwaads vindt men
   gemakkelijk een voorwendsel.
 • 7.) Geen slapende honden wakker maken.

  • Zwijgen over iets, om te
   voorkomen dat een autoriteit op het
   idee komt om er werk van te maken.
 • 8.) Wanneer twee honden vechten om
  een been, loopt de derde ermee heen.

  • Als twee strijdende personen of
   partijen zich richten op elkaar, kan
   een ander daarvan profiteren door
   zich datgene toe te eigenen waar
   om gestreden wordt.
 • 9.) 't Moet al een ruige hond wezen,
  die twee nesten warm houden kan.

  • Alleen een rijke man kan er
   een tweede vrouw op na houden.